Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2023

Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2023

Lượt xem:

[...]
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY MỒNG 8-3 CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG 2022 – 2023

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY MỒNG 8-3 CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Công tác chuẩn bị cho ngày lễ mồng 8 – 3 2. Tuyên bố lý do . 3.Các cô tham gia chơi trò chơi và liên hoan ngày 8 – 3 . [...]
Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem:

Phần 1: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2.Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Hoa Hồng, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 3. Phát biểu của liên đoàn huyện 4.Phát biểu của cấp ủy chi bộ [...]
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 tại Trường Mầm Non Hoa Hồng

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 tại Trường Mầm Non Hoa Hồng

Lượt xem:

1Sáng ngày 13/10/2022 Trường mầm non Bắc Hưng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023. Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã tiến hành trong không khí đối thoại dân chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần Đoàn kết – Chung sức- Chung lòng hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các [...]
Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2022-2023 Trường Mầm Non Hoa Hồng

Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2022-2023 Trường Mầm Non Hoa Hồng

Lượt xem:

1.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh báo cáo hoạt động năm học 2021-2022, phương hướng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023. 3. giới thiệu ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023. [...]