khai giảng năm học 2023-2024.

khai giảng năm học 2023-2024.

Lượt xem:

[...]
Công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023 – 2024.

Công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023 – 2024.

Lượt xem:

[...]
Tập huấn PCCC năm học 2023-2024

Tập huấn PCCC năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
NHẬN QUÀ TỪ THIỆN DO CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ VÀ CÔNG TY TRAO TẶNG :               .

NHẬN QUÀ TỪ THIỆN DO CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ VÀ CÔNG TY TRAO TẶNG : .

Lượt xem:

1. Chi Đoàn phòng cảnh sát kinh tế công an Tỉnh Đắk Nông. 2. Công ty thiết bị PCCC Phúc Vạn An, 3. Đoàn Tahnh Niên trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an TP.HCH. 4. Cng ty TNHH TM-DV Hải Lâm Phát. 5. Công Đoàn sở trung tâm thiết bị PCCC 4/10. 6. Công ty TNHH TM-DV Mỹ Thuật Chánh Tạo. 7. Hội phụ nũ [...]
Tổng kết năm học 2022 – 2023

Tổng kết năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Văn nghệ tổng kết. 2.Các bạn 5 tuổi ra trường 3. Các bạn được công nhận và khen thưởng hội thi họa sĩ tí hon cấp huyện năm học 2022-2023. 4. Khen thưởng [...]
Công Tác Chuẩn Bị Lễ Tổng Kết Năm Học 2022 -2023

Công Tác Chuẩn Bị Lễ Tổng Kết Năm Học 2022 -2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2023

Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2023

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »