NHẬN QUÀ TỪ THIỆN DO CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ VÀ CÔNG TY TRAO TẶNG : .

Lượt xem:


1. Chi Đoàn phòng cảnh sát kinh tế công an Tỉnh Đắk Nông.
2. Công ty thiết bị PCCC Phúc Vạn An,
3. Đoàn Tahnh Niên trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an TP.HCH.
4. Cng ty TNHH TM-DV Hải Lâm Phát.
5. Công Đoàn sở trung tâm thiết bị PCCC 4/10.
6. Công ty TNHH TM-DV Mỹ Thuật Chánh Tạo.
7. Hội phụ nũ phòng an ninh kinh tế công an TP.HCM.
8. Tập Đoàn MINHVIETCORP.
9. Bếp bà OANH TP.HCM