Trường mầm non Hoa Hồng

Lượt xem:


1. Cơ sở vật chất và đội ngũ của nhà trường năm học 2022-2023
Địa điểm trụ sở chính: Thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Email: mamnonhoahongds@gmail.com.
Trường mầm non Hoa Hồng được thành lập theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của UBND huyện Đắk Song, trên cơ sở chia tách từ trường tiểu học Trưng Vương và trường tiểu học Võ Thị Sáu. Khi bắt đầu thành lập trường có tổng cộng 11 điểm trường, đến nay trường còn lại 07 điểm trường:
+ Điểm chính: có 6 phòng học bán kiên cố. Khối phòng hành chính, bếp ăn đang sử dụng tạm. Chưa có phòng đa năng cho trẻ hoạt động. Đầu tháng 3/2023 nhà trường sửa chữa làm lại nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng.
+ Điểm lớp bon Tamung, thôn 6, thôn 8: Mỗi điểm có 01 phòng học bán kiên cố hiện đang sử dụng. Rất ít đồ dùng đồ chơi ngoài trời.
+ Điểm lớp bon Jang play3: Có 02 phòng học, hiện đang sử dụng 01 phòng. Đã xuống cấp trầm trọng, thường xuyên bị vỡ kính phòng học.
+ Điểm lớp bon N’jang bơ: Có 03 phòng học, đang sử dụng tạm, diện tích chật hẹp không đảm bảo.
+ Điểm lớp bon Bupah: hiện đang sử dụng mượn của nhà văn hóa cũ.
Nhà trường có tổng số 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: 01 cán bộ quản lý, 32 giáo viên, 2 nhân viên (01 nhân viên kế toán và 01 nhân viên bảo vệ).
Trình độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đại học 30 người đạt 85,7%; Cao đẳng 01 người đạt 2,8%; Trung cấp 03 người đạt 8,5% (trong 02 cô đang theo học và 01 cô sắp về hưu). Trình độ trung cấp lý luận chính trị 03 đồng chí.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn. Đảm bảo mọi chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo theo quy định.
2. Về học sinh năm học 2022-2023
Tổng số trẻ 533 trẻ/15 lớp, trẻ nữ 278 trẻ; Lớp 5 tuổi có 9 lớp (trong đó 05 lớp ghép), lớp 04 tuổi 04 lớp; lớp 3 tuổi có 01 lớp.
– Trẻ dân tộc thiểu số 219 trẻ; Trẻ dân tộc là nữ 111 trẻ
+ Trẻ 5 tuổi 251 trẻ trong đó nữ 126 trẻ; dân tộc 103 trẻ; nữ dân tộc 52 trẻ
+ Trẻ 4 tuổi 221 trẻ trong đó nữ 115 trẻ; dân tộc 101 trẻ; nữ dân tộc 55 trẻ
+ Trẻ 3 tuổi 63 trẻ trong đó nữ 37 trẻ; dân tộc 16 trẻ; nữ dân tộc 5 trẻ
– Trẻ thuộc hộ nghèo 58 trẻ; hộ cận nghèo 38 trẻ; Vùng ĐBKK 239 trẻ.
3. Các tổ chức chính trị – xã hội trong trường năm học 2022-2023
3.1 Chi bộ
Chi bộ hiện có 18 đồng chí đảng viên; trong đó: Đảng viên chính thức là 17 đ/c, đảng viên dự bị là 01 đ/c, đảng viên nam 0 đ/c, đảng viên nữ 18 đ/c, đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số 7 đ/c.
Trình độ chuyên môn: Đại học 13 đồng chí, cao đẳng 01 đồng chí, trung cấp 04 đồng chí; Trình độ trung cấp LLCT: 02 đồng chí.
Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị và Nghị quyết của cấp trên cũng như Nghị quyết của Chi bộ đề ra; đồng thời chỉ đạo Nhà trường và tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm Nghị quyết các cấp và Nghị quyết của Chi bộ. Đội ngũ giáo viên, công nhân viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3.2. Công đoàn
Tổng số thành viên Công đoàn viên của nhà trường có tổng số 35 Công đoàn viên trong đó: Cán bộ quản lý 01 người; Giáo viên 32 người; nhân viên 01 người, bảo vệ 01.
Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Bộ giáo dục và đào tạo, TLĐLĐ Việt Nam.
BCH công đoàn phối hợp với BGH nhà trường thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động trong đơn vị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH- HĐH đất nước.
Chăm lo đời sống cho đội ngũ CB, CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động an toàn, đoàn kết nội bộ, hài hòa trong đơn vị.
3.3. Chi đoàn
Tổng số đoàn viên sinh hoạt trong Chi đoàn: 13 đ/c: Trong đó: Giáo viên: 12 đ/c; Dân tộc: 10 đ/c; Đảng viên tham gia sinh hoạt Chi đoàn: 6 đ/c.
Chi đoàn luôn tiếp thu và chấp hành mọi ý kiến chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn, hưởng ứng và tham gia tốt các hoạt động chuyên môn cũng như các phong trào do phòng giáo dục, nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường phát động.
3.4. Ban thanh tra nhân dân:
Thành viên Ban thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí, hoạt động theo đúng quy định – Luật Thanh tra 2010; Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
3.5. Ban đại diện cha mẹ trẻ của trường:
Gồm 07 thành viên, ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nhiệm vụ theo quy định Thông tư 55/2011/TT-BGĐĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, hoạt động theo đúng quy định và tổ chức và tham gia họp đầy đủ.
3.6. Tổ chuyên môn:
Tổ chuyên môn nhà trường gồm 2 tổ: Tổ Lá và Tổ Chồi – Mầm hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non.
3.7. Tổ văn phòng:
Tổ văn phòng gồm 04 thành viên, thực hiện kế hoạch và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non.