KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG.

Lượt xem:


1.Ổn định tổ chức, chương trình văn nghệ chào mừng, chào cờ, hát quốc ca
2. Đoàn đại biểu đến tham dự lễ khai giảng
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thông qua chương trình làm việc
4. Đọc thư của chủ tịch nước
5.Đọc diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường
6. Bế mạc lễ khai giảng. Đaonf đại biểu tặng quà cho học sinh.
7. Giáo viên trường mầm non Hoa Hồng