Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem:


Phần 1: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2.Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Hoa Hồng, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Phát biểu của liên đoàn huyện
4.Phát biểu của cấp ủy chi bộ
/wp-content/uploads/2023/04/332063675_1830344434031470_1333929902828889433_n.jpg” alt=”” class=”alignnone size-full wp-image-276″ />
6.Chia tay Ban Chấp Hành cũ. Ra mắt Ban Chấp Hành mới